Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - e-recept och Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-03 23:00

Beräknat avslut

2020-06-04 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
eHälsomyndigheten har ett extra servicefönster.

Påverkan:
Detta innebär driftstopp för samtliga tjänster inom eHälsomyndighetens tjänsteplattform t.ex. påverkas e-recept och Pascal.Under denna tidsperiod når inte e-recepten apoteken. Recept som skickas från NCS under denna tidsperiod, sänds till apotek när tjänsten återigen är i drift.

Starttid:
2020-06-03 kl. 23:00

Sluttid:
2020-06-04 kl. 07:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning: Internet/Sjunet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-02 19:00

Beräknat avslut

2020-06-02 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
För att validera redundansen på våra brandväggar samt att reservförbindelse till internet fungerar, kommer tester att genomföras.

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet/sjunet påverkas.
Under tiden tester pågår kan man uppleva några minuters avbrott i nätverkstrafiken mot internt/sjunet.
Arbetar man hemifrån via Direct Access eller VDI kan man tappa uppkopplingen.

Starttid:
2020-06-02 kl. 19:00

Sluttid:
2020-06-02 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-02 18:00

Beräknat avslut

2020-06-03 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp Lifecare

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare pga. att leverantören gör underhållsarbete.
Se driftstoppsrutinen för Lifecare.
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/B215C3E0-8CCA-49E3-9759-850D2D4E9977

Starttid:
2020-06-02 kl. 18:00

Sluttid:
2020-06-03 kl. 08.00.

Kontaktperson:
Helena Nord, 035174394

Driftavbrott - e-recept och Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-31 23:00

Beräknat avslut

2020-06-01 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
eHälsomyndigheten utför tekniskt underhåll/prestandahöjande åtgärder inom sin tjänsteplattform.

Påverkan:
Detta innebär driftstopp för samtliga tjänster inom eHälsomyndighetens tjänsteplattform t.ex. påverkas e-recept och Pascal.Under denna tidsperiod når inte e-recepten apoteken. Recept som skickas från NCS under denna tidsperiod, sänds till apotek när tjänsten återigen är i drift.

Starttid:
2020-05-31 kl. 23:00

Sluttid:
2020-06-01 kl. 07:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-31 19:00

Beräknat avslut

2020-05-31 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av Pascal release 2.4

Påverkan:
Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt var otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöva logga in igen. För innehåll se inera.se/Pascal.

Starttid:
2020-05-31 kl. 19:00

Sluttid:
2020-05-31 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-27 22:30

Beräknat avslut

2020-05-27 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel.
Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-05-27 kl. 22:30

Sluttid:
2020-05-27 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-27 19:00

Beräknat avslut

2020-05-27 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-05-27 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

 

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
Agresso

Omfattning:
En Update ska göras på Agresso. Ingen påverkan på andra system.

Påverkan:
Systemet kommer att vara helt stängt under avbrottet.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 00:00

Kontaktperson:
Kenneth.Petersson@regionhalland.se

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Servicefönster - Svevac

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-27 18:00

Beräknat avslut

2020-05-27 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release i produktion

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig för användarna under servicefönstret

Starttid:
2020-05-27 kl. 18:00

Sluttid:
2020-05-27 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Auricula

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-27 14:19

Beräknat avslut

2020-05-27 15:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det svårt att logga in i Auricula.

 

Felsökning pågår hos leverantör.

 

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-27 12:00

Beräknat avslut

2020-05-27 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2020-05-27 kl. 12:00

Sluttid:
2020-05-27 kl. 13:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

1117 driftstörningar - sida 94 av 112