Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-22 12:00

Beräknat avslut

2023-03-22 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-03-22 kl. 12:00

Sluttid:
2022-03-22 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstörning - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-20 08:15

Beräknat avslut

2023-03-31 08:44

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Från 16/3 efter uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul har det uppstått problem för vissa användare att nå NCS Läkemedelsmodul.

Det kan finnas olika anledningar till att inloggningsproblemtik uppstår.

Vid problem kontakta supporten för hjälp och uppge vilken dator problemet finns på. 

Felsökning pågår tillsammans med leverantören.

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-18 21:00

Beräknat avslut

2023-03-19 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i eFrikort webbapplikation och vid ankomstregistreringar.

Starttid:
2023-03-18 kl. 21:00

Sluttid:
2023-03-19 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Driftstörning NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-17 08:00

Beräknat avslut

2023-03-17 15:30

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:

Just nu är det problem för vissa användare att nå NCS Läkemedelsmodul.
Vid problem kontakta supporten för hjälp och uppge vilken dator problemet finns på.

Felsökning pågår.

Påverkan:

Hur påverkas systemet/utrustningen?. Ex. Totalt avbrott eller sporadiska störningar

Uppdatering 1:

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-16 08:00

Beräknat avslut

2023-03-16 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 4.4.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2023-03-16 kl. 08:00

Sluttid:
2023-03-16 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, 0340-580295

Driftavbrott - PMO BHV-Journal

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-16 07:00

Beräknat avslut

2023-03-16 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av PMO BHV-Journal till version 13.3

Påverkan:
Torsdagen 16/3 2023 kommer PMO att uppgraderas mellan kl07:00 – 10:00
Uppgraderingen innehåller rättelse i nutritionsfunktionaliteten. Fullammad kommer inte att vara förvalt.

Edit: Uppgraderingen är nu klar i PMO ver 13.3 men VDI dröjer tills efter kl 10.

OBS! Användare som använder sig av VDI, det kommer det att dröja tills efter kl 10. Avsluta VDI sessionen och logga in på nytt.

Under dessa 2 timmar får ingen vara inloggad i PMO. Andra system går bra att använda.

Observera att PMO 13.3 installeras i utloggat läge. När uppgraderingen är klar, behöver datorn startas om och den behöver vara i utloggat läge i minst 10 minuter innan du loggar in. Om du använder PMO genom VDI behöver du logga ut och in på nytt i VDI

Starttid:
2023-03-16 kl. 07:00

Sluttid:
2023-03-16 kl. 10:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstopp - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-15 22:30

Beräknat avslut

2023-03-16 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 15 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.14.4.

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodulkan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 01:00.

 

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller en del utvecklingar och felrättningar, bl a:

  • Ytterligare utveckling av ändringsorsak
  • Kortkommando för dosreplikering
  • Uppgradering mot Janusmed fosterpåverkan och amning
  • Elektronisk förskrivning av spolvätska

Mer information om innehållet finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.14.4.

 

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 01:00

Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer NCS Läsmiljö användas upptill befintlig driftstoppsrutin. För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul, Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Starttid:
2023-03-15 kl. 22:30

Sluttid:
2023-03-16 kl. 01:00

Kontaktperson:
Elin Larnemo, IT och Digitalisering, 035-131094
Lena Johansson, IT och Digitalisering, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-15 19:00

Beräknat avslut

2023-03-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-03-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2023-03-15 kl. 19:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-03-15 kl. 19:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-03-15 kl. 22:30

Sluttid:
2023-03-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-03-15 kl. 20:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-03-15 kl. 20:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-03-15 kl. 19:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-03-15 kl. 19:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-03-15 kl. 19:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-03-15 kl. 19:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-03-15 kl. 19:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952


11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-03-15 kl. 19:00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftsättning – LifeCare ver. 4:24

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-15 17:00

Beräknat avslut

2023-03-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av nya realesen 4:24 i LifeCare

Påverkan:
Totalt driftstopp i LifeCare under tiden tillämpas driftstoppsrutin vid behov.

Starttid:
2023-03-15 kl. 17.00

Sluttid:
2023-03-15 kl. 21.00

Kontaktperson:
Boel Göransson, e-hälsa & Invånartjänster, 035-2416384

Servicefönster - VDI VAS PROD

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-14 20:00

Beräknat avslut

2023-03-14 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Serviceunderhåll för de som loggar in i VAS via VDI (VMware).
Ingen förväntad påverkan för användarna.

1118 driftstörningar - sida 13 av 112