Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-23 10:10

Beräknat avslut

2021-03-23 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Svårigheter att logga in i Lifecare

 

Omfattning:

Inloggningsproblem för vissa användare i Lifecare (felmeddelaqnde vid inloggningsförsök: Medarbetaruppdrag saknas)

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning Stöd & behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:50

Beräknat avslut

2021-03-22 09:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår hos leverantör

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning 1177 vårdguidens etjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:45

Beräknat avslut

2021-03-22 09:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår hos leverantör

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning Business Objects - VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:00

Beräknat avslut

2021-03-23 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects - VAS-data

 

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår

 

Starttid:

2021-03-22 kl. 08.00

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-21 10:00

Beräknat avslut

2021-03-21 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Byte av driftsmiljö för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för driftavbrottet kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-03-21 kl. 10:00

Sluttid:
2021-03-21 kl. 16:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-19 09:00

Beräknat avslut

2021-03-19 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

OBS Ändrat datum som passerad då det kom info från objektet att servicefönstret är slopat/ Mona

 

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny release av Stöd och behandling.
Releasen innehåller ombudsfunktion som gör det möjligt för vårdnadshavare att agera ombud för sina barn.
Releasen innehåller också en navigationsbar som gör det enklare att nå andra e-tjänster.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer inga användare att kunna logga in till tjänsten.

Starttid:
2021-03-23 kl. 09:00

Sluttid:
2021-03-23 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Business Objects - VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-19 08:00

Beräknat avslut

2021-03-19 13:05

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects - VAS-data 

 

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår. 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Akut servicearbete vilket kan medföra störningar i internettrafiken.

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-18 19:00

Beräknat avslut

2021-03-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett akut underhållsarbete i regionens infrastruktur för datatrafik.

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet påverkas.
Under tiden arbetet pågår kan man uppleva sporadiska avbrott (1-2 min) i nätverkstrafiken mot internet.

Exempel på system som kan påverkas:

 • Distansarbete via Direct Access eller VDI
 • Fördröjning i eRecept (NCS)
 • Pascal (Läkemedel)
 • Webcert (VAS)
 • Visiba Care (Digitala vårdmöten)
 • LifeCare (Samordnad vårdplanering)
 • MittVaccin (Läkemedel)
 • Rådgivningsstöd och CDT som används på 1177 VPT
 • NPÖ (VAS)
 • eFrikort (VAS)
 • VAS mobil självincheckning
 • Födelseanmälan (Obstetrix)
 • Paratus (ambulans)
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • Journalen (för invånare)
 • Webbtidbok

De tillfälliga driftsavbrotten innebär att din verksamhet kan få använda reservrutiner för verksamheten.

Starttid:
2021-03-18 kl. 19:00

Sluttid:
2021-03-19 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-17 23:00

Beräknat avslut

2021-03-17 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Ett kort servicefönster är planerat för VAS för viktigt underhåll. Det blir ett avbrott på max 30 minuter utan läskopia.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Det går inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS, t ex NCS och Aweria, under driftavbrottet.

Driftstoppsrutiner ska förberedas och användas vid behov.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Starttid:
2021-03-17 kl. 23:00

Sluttid:
2021-03-17 ca. 23:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstopp - NCS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-17 22:30

Beräknat avslut

2021-03-18 00:30

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Den 17 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.12.3. Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodul kan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30.

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingsärenden kopplat till lagkrav. Funktion för att registrera kommentarer till mätvärden har utvecklats och driftsätts med denna version av NCS.
Mer information om innehållet finner ni i leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.12.3.

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 00:30
Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig fram till 23:00 då det blir ett kort avbrott för VAS på max 30 min. Därefter är NCS Läsmiljö tillgänglig igen.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer vi använda oss av NCS Läsmiljö upptill befintlig driftstoppsrutin.
OBS! NCS Läsmiljö kommer dock inte att vara tillgänglig mellan 23:00 och ca 23:30.

För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul Patient ->Skriv ut  -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop av NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Vi ber er lägga ett ärende via Servicedesk om ni inte ni når läsmiljön under driftstoppet alternativt om ni har frågor kring själva läsmiljöns utformning.

Ytterligare information om driftstoppet kommer publiceras under Driftstörningar på Intranätet och Vårdgivarwebben samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 17 mars.

Starttid:
2021-03-17 kl. 22:30

Sluttid:
2021-03-18 kl. 00:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 92 av 133