Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

LÖST Driftstörning - O365, Teams, OneNote

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-09 16:07

Beräknat avslut

2021-06-09 16:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

TELE - inloggningsproblem i TeleQ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-09 15:30

Beräknat avslut

2021-06-09 16:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inloggningssidan för TeleQ kan för tillfället inte visas för vissa användare. Felsökning pågår.

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-08 21:00

Beräknat avslut

2021-06-09 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för att driftsätta en ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer varken invånare eller vårdpersonal att kunna logga in eller vara inloggade.
Servicefönstret pågar till midnatt, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-06-08 kl. 21:00

Sluttid:
2021-06-08 kl. 23:59

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-04 22:00

Beräknat avslut

2021-06-04 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret kan det uppstå korta störningar både i webbapplikationen och integrationen från VAS.

Starttid:
2021-06-04 kl. 22:00

Sluttid:
2021-06-04 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-03 19:00

Beräknat avslut

2021-06-03 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Planerat driftstopp i Lifecare då leverantören lägger på en ny inloggningstjänst.

Starttid:
2021-06-03 kl. 19:00

Sluttid:
2021-06-03 kl. 21:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-03 18:00

Beräknat avslut

2021-06-03 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
På grund av driftrelaterade arbeten planerade av leverantör så kommer tre störningar om vardera 30 sekunder ske i NPÖ.

Påverkan:
Om problem uppstår ber vi er att vänta ett par minuter och sedan prova igen.

Starttid:
2021-06-03 kl. 18:00

Sluttid:
2021-06-03 kl. 22:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-03 08:00

Beräknat avslut

2021-06-03 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version: NPÖ 3.12.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten att vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2021-06-03 kl. 08:00

Sluttid:
2021-06-03 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-02 12:00

Beräknat avslut

2021-06-02 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-06-02 kl. 12:00

Sluttid:
2021-06-02 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Att nå Försäkringskassan från Region Halland

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-01 09:59

Beräknat avslut

2021-06-01 11:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

LÖST 210601 15:50 Driftstörning - Svårt att nå intranätet via EDGE och Chrome

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-31 09:00

Beräknat avslut

2021-06-02 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

2021-06-01 Upplevs fortfarande problem prova omstart av dator

2021-05-31 För att nå intranätet och bakom-liggande sidor använd webbläsaren internet explorer

1307 driftstörningar - sida 80 av 131