Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-11 19:00

Beräknat avslut

2022-12-11 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av underliggandekomponenter.

Påverkan:
Inloggade användare kommer att bli utloggade och behöva logga in igen. I övrigt ingen påverkan.

Starttid:
2022-12-11 kl. 19:00

Sluttid:
2022-12-11 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK IT, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Journalen (via nätet)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-08 08:00

Beräknat avslut

2022-12-08 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny version, Journalen 4.3.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret. Det gäller både Journalen för invånare och Journalen Admin.

Starttid:
2022-12-08 kl. 08:00​

Sluttid:
2022-12-08 kl. 14:00​

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-07 12:00

Beräknat avslut

2022-12-07 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-12-07 kl. 12:00

Sluttid:
2022-12-07 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Webcert - problem inloggning

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-07 11:50

Beräknat avslut

2022-12-08 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Just nu kan vissa ha problem med att logga in i Webcert. Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - e-recept

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-07 06:00

Beräknat avslut

2022-12-07 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
eHälsomyndigheten driftsätter en ny release.

Påverkan:
Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

Starttid:
2022-12-07 kl. 06:00

Sluttid:
2022-12-07 kl. 08:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-06 19:00

Beräknat avslut

2022-12-06 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release a av intygstjänster: Webcert, Intygsstatistik och Rehabstöd.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer inga Intygstjänster gå att använda.

Starttid:
2022-12-06 kl. 19:00

Sluttid:
2022-12-06 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-06 08:00

Beräknat avslut

2022-12-07 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Serviceunderhåll

Påverkan:
Tisdag 6 december 08:00 till och med onsdag 7 december 12:00 utförs en servermigreringför infektionsverktyget.
Det kan uppstå en del störningar i systemet underservicefönstret.
Mer information finns på:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/2991685686/December+2022

Starttid:
2022-12-06 kl. 08:00

Sluttid:
2022-12-07 kl. 12:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Driftmiljö VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-05 09:30

Beräknat avslut

2022-12-05 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat i VAS driftmiljö utan något planerat avbrott.

Påverkan:
VAS och system kopplade till VAS kommer att fungera som vanligt, men det finns en liten förhöjd risk för kortare störningar. Om ni upplever problem i VAS så kontakta supporten: 010-476 19 00.

Starttid:
2022-12-05 kl. 09:30

Sluttid:
2022-12-05 kl. 14:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-säkerhet och infrastruktur

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-01 10:00

Beräknat avslut

2022-12-01 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig under servicefönstret.
Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar. Mer detaljerad releaseinformation finns på
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/2991685686/December+2022

Starttid:
2022-12-01 kl. 10:00

Sluttid:
2022-12-01 kl. 14:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-01 08:00

Beräknat avslut

2022-12-01 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 4.3.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2022-12-01 kl. 08:00

Sluttid:
2022-12-01 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1038 driftstörningar - sida 15 av 104