Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - e-recept

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-25 06:30

Beräknat avslut

2020-11-25 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
eHälsomyndigheten driftsätter en ny release.

Påverkan:
Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

Starttid:
2020-11-25 kl. 06:30

Sluttid:
2020-11-25 kl. 08:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-23 10:40

Beräknat avslut

2020-11-23 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörning i LifeCare.

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppgradering av Pascal till version 2.5

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-22 20:00

Beräknat avslut

2020-11-22 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
De största förändringarna i den nya versionen av Pascal är att amnings- och graviditetsvarningar hämtas från Janusmed istället för från FASS. Förutom det så finns det nu möjlighet att ange ytterligare ett telefonnummer i patientens kontaktinformation.

Mer information om innehållet i leveransen finns här: Nyheter i Pascal 2.5.pdf

Påverkan:
Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöver då logga in igen.
För mer information om se: Produktionssättning av Pascal 2.5

Starttid:
2020-11-22 kl. 20:00

Sluttid:
2020-11-22 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RGS IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-21 21:00

Beräknat avslut

2020-11-22 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i tjänsten och efterregistreringar kan bli nödvändiga.

Starttid:
2020-11-21 kl. 21:00

Sluttid:
2020-11-22 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-18 22:30

Beräknat avslut

2020-11-18 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-11-18 kl. 22:30

Sluttid:
2020-11-18 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-18 19:00

Beräknat avslut

2020-11-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-11-18 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)

Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

2)
INSTÄLLT!   Utskrifter (Cirrato/Follow me Print)

Åtgärden inställd och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen – driftstopp Sectra HSH HSV HSK

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

12)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-17 11:00

Beräknat avslut

2020-11-19 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det är sporadiska problem med Visiba Care som framförallt beror på kraftigt ökad användning.

Leverantören kommer att arbeta med lösningar under denna och nästa vecka, under denna period så finns det en ökad risk för störningar och prestandaproblem.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-17 09:00

Beräknat avslut

2020-11-17 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll/produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.

Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.

Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:
2020-11-17 kl. 09:00

Sluttid:
2020-11-17 kl. 19:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, RGS Verksamhetsstöd IT, 010-4761909

 


Produktionssättning och därmed driftavbrottet avslutat kl. 17:00

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-16 11:30

Beräknat avslut

2020-11-16 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det svårt att nå Visiba Care. Leverantören felsöker.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Extrainsatt servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-12 22:00

Beräknat avslut

2020-11-12 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för en rättning i 1177 Vårdguidens e-tjänster (ETJ_R20.06.2)

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:30, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-11-12 kl. 22:00

Sluttid:
2020-11-12 kl. 22:30

Kontaktperson:
Boel Göransson, RGS IT-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 103 av 133