Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-17 11:00

Beräknat avslut

2020-11-19 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det är sporadiska problem med Visiba Care som framförallt beror på kraftigt ökad användning.

Leverantören kommer att arbeta med lösningar under denna och nästa vecka, under denna period så finns det en ökad risk för störningar och prestandaproblem.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-17 09:00

Beräknat avslut

2020-11-17 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll/produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.

Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.

Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:
2020-11-17 kl. 09:00

Sluttid:
2020-11-17 kl. 19:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, RGS Verksamhetsstöd IT, 010-4761909

 


Produktionssättning och därmed driftavbrottet avslutat kl. 17:00

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-16 11:30

Beräknat avslut

2020-11-16 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det svårt att nå Visiba Care. Leverantören felsöker.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Extrainsatt servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-12 22:00

Beräknat avslut

2020-11-12 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för en rättning i 1177 Vårdguidens e-tjänster (ETJ_R20.06.2)

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:30, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-11-12 kl. 22:00

Sluttid:
2020-11-12 kl. 22:30

Kontaktperson:
Boel Göransson, RGS IT-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Stöd och Behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-12 18:30

Beräknat avslut

2020-11-13 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för tekniskt underhåll.

Påverkan:
Under servicefönstret kan störningar förekomma i tjänsten.

Starttid:
2020-11-12 kl. 18:30

Sluttid:
2020-11-13 kl. 07:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, RGS IT-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-12 16:00

Beräknat avslut

2020-11-12 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Business Objects ej tillgängligt pga systemunderhåll.

Påverkan:
Business Objects kommer ej vara tillgängligt mellan 16.00 till 17.00 under Torsdag 12/11 pga mindre systemunderhåll.

Starttid:
2020-11-12 kl. 16:00

Sluttid:
2020-11-12 kl. 17:00

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Journalia-AK fördröjning i leverans av E-brev

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-11 10:40

Beräknat avslut

2020-11-12 09:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:
Vissa fördröjningar i leveransen av E-brev har uppmärksammats. Arbete med att utreda detta pågår tillsammans med PostNord/Strålfors som är vår printleverantör.
Påverkan:
Fördröjningen kan innebära att patienter inte alltid får sitt brev inom avtalad tidsram som är 1-2 arbetsdagar efter producerat E-brev.
Verksamheterna avgör själva om vissa brev ska postas manuellt eller om E-brev-tjänsten ska användas.
Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Carestream RIS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-10 05:30

Beräknat avslut

2020-11-10 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
I samband med att Röntgen Halland byter bild- och journalhanteringssystem i Halmstad och Hylte planeras ett driftavbrott kl. 05:30 då Carestream RIS stängs ner helt.
Elektroniska röntgenremisser kommer in i RIS när Sectra RIS öppnas upp, ca 08:30.

Akuta röntgenundersökningar under driftstoppet beställs enligt rutin Röntgen - driftstopp RIS Carestream HSH.

Starttid:
2020-11-10 kl. 05:30

Sluttid:
2020-11-10 ca. 8:30

Kontaktperson:
Anna Hillertz Brännström, ADH RTG, 0340-647941

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-10 05:10

Beräknat avslut

2020-11-10 05:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett kort servicefönster är planerat av VAS för viktigt underhåll. Det blir ett avbrott på max 30 minuter utan läskopia.
Påverkan:
Det går inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS, t ex NCS och Aweria, under driftavbrottet.
Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide
Starttid:
2020-11-10 kl. 05:10
Sluttid:
2020-11-10 kl. 05:40
Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Business Objects, läkemedelsinformation från Pillan

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-09 11:40

Beräknat avslut

2020-11-11 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Laddning till datalagret från Pillan har misslyckats, felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1305 driftstörningar - sida 102 av 131