Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Business Objects och QlikView

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-18 08:00

Beräknat avslut

2020-09-21 08:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Påverkan:

Laddning av data från VAS har inte fungerat. Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE - test av funktionalitet för hänvisning av anknytningar

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-17 19:00

Beräknat avslut

2020-09-17 21:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Kl. 19:00-21:00 kommer tester att göras gällande hänvisningar/stängningar av anknytningar. Nya hänvisningar som läggs till under denna period kan påverkas av arbetet så vänta gärna med att lägga till dem alternativt provring till din anknytning efter att testet har slutförts för att kontrollera att din hänvisning har aktiverats.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE - driftstörning i TeleQ

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-17 07:30

Beräknat avslut

2020-09-18 17:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

För tillfället är det vissa problem att ringa patienter via TeleQ. Störningen är inte konstant utan vissa samtal går bra att ringa. Upplever du stora problem - ring patienterna genom att slå telefonnumret direkt på telefonen.
Leverantören är kontaktad och felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-16 22:30

Beräknat avslut

2020-09-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-09-16 kl. 22:30

Sluttid:
2020-09-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-16 19:00

Beräknat avslut

2020-09-16 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-09-16 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH, 035-134944
Jan Hildén, MTH, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Auricula – läsläge

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-16 16:30

Beräknat avslut

2020-09-21 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 16/9 kl. 16:30 kommer Auricula ordinationsstöd att försättas i läs-läge inför övergången till det nya doseringssystemet Journalia-AK.
Informationsöverföring mellan systemen kommer att ske 17-18/9 och validering av informationen genomföras innan Journalia-AK kan tas i drift måndag 21/9.
Mer information finns på vårdgivarwebben.

Omfattning:
Auricula ordinationsstöd försätts i läs-läge och inga doseringar eller annat arbete kommer kunna ske under övergången till Journalia-AK.

Tidplan för övergången:
16/9  kl. 16.30 - Allt arbete i Auricula måste avslutas och brev skickas iväg
16/9  kl. 16.45 - Auricula försätts i läs-läge, inkommande provsvar stoppas
16/9  kl. 17.00 - Anrop av formulär AUR i VAS stängs ner, ingen läsvy kan presenteras
17/9 – 20/9 - Reservrutin gäller för nödvändig dosering av antikoagulantia
17/9 - 18/9 - Kopiering, överföring och validering av informationen sker mellan systemen
21/9 - Journalia-AK börjar användas

Påverkan:
Doseringsinformationen kommer endast finnas tillgänglig att läsa i Auricula. Reservrutin gäller: Auricula reservrutin
Formulär AUR som kan nås från VAS kommer inte vara tillgängligt efter att Auricula försätts i läs-läge.

Starttid:
2020-09-16 kl. 16:30

Sluttid:
2020-09-21 kl. 12:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 20:00

Beräknat avslut

2020-09-15 20:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör av eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer det vara ett par avbrott i eFrikort, detta innebär att det kommer vara tidpunkter (c:a 2-3 minuter) då eFrikort blir helt otillgängligt på grund av att tjänsten måste startas om.
Eftersom det blir korta avbrott kan det uppstå behov av efterregistreringar.

Starttid:
2020-09-15 kl. 20:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 20:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service, 073-1432113

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 19:00

Beräknat avslut

2020-09-15 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för uppgradering av Webcert till version 6.7. För mer information se nyhet på intranät och vårdgivarewebb.

Påverkan:
Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt.

Starttid:
2020-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-Service, 0340-481802

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 16:30

Beräknat avslut

2020-09-15 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Pascal ej tillgängligt för närvarande.
Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppdatering av Beläggningsöversikten (BelSta)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 15:00

Beräknat avslut

2020-09-15 15:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av Beläggningsöversikten (BelSta)

Påverkan:
Sidan kommer vara otillgänglig under uppdateringen.

Starttid:
2020-09-15 kl. 15:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 15:10

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1305 driftstörningar - sida 108 av 131