Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Långa svarstider i Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-09 11:30

Beräknat avslut

2020-11-09 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Långa svarstider i Visiba Care.
Leverantören arbetar med att lösa problemet.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-05 15:25

Beräknat avslut

2020-11-05 15:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörningar i tjänsten p.g.a. problem hos Ehälsomyndigheten.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-04 23:30

Beräknat avslut

2020-11-05 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Ett kort servicefönster är planerat av VAS för viktigt underhåll. Det blir ett avbrott på max 30 minuter utan läskopia.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Det går inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS, t ex NCS och Aweria under driftavbrottet.

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Starttid:
2020-11-04 kl. 23:30

Sluttid:
2020-11-05 ca. 00:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Carita

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-04 19:30

Beräknat avslut

2020-11-04 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av tandvårdens system Carita.

Påverkan:
Användare ska inte använda Carita under servicefönstret, även om det under delar av servicefönstret är möjligt, eftersom det finns risk att användare bli utslängda och för att information kan förloras.

Starttid:
2020-11-04 kl. 19:30

Sluttid:
2020-11-04 kl. 22:30

Kontaktperson:
Annicka Erlandsson, Folktandvården, 0340-482322

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-03 19:00

Beräknat avslut

2020-11-03 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Driftstopp pga. att leverantören lägger på en ny leverans till Lifecare.

Starttid:
2020-11-03 kl. 19:00

Sluttid:
2020-11-03 kl. 20:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Business Objects och QlikView

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-02 07:30

Beräknat avslut

2020-11-02 12:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects och QlikView  

Påverkan:

Laddning av data från VAS har inte fungerat. Felsökning pågår.

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Extrainsatt Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-29 16:00

Beräknat avslut

2020-10-29 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En rättning i 1177 Vårdguidens e-tjänster är planerad av leverantör.

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 16:30, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-10-29 kl. 16:00

Sluttid:
2020-10-29 kl. 16:30

Kontaktperson:
Boel Göransson, RGS IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-28 14:30

Beräknat avslut

2020-10-28 15:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Leverantör för tjänsten har störningar i sitt nätverk 

Påverkan:

Tjänsten är svår att nå eller onåbar.

Felsökning pågår hos leverantör.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-27 17:00

Beräknat avslut

2020-10-27 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release. Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts.
I servicefönstret driftsätts release ETJ_R20.06 & ETA_R20.06

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår. (att notera: Denna release blev flyttad från föregående vecka).

Starttid:
2020-10-27 kl. 17:00

Sluttid:
2020-10-27 kl. 20:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-21 22:30

Beräknat avslut

2020-10-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.11.6

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00. NCS läsmiljö kommer vara tillgängligt under stoppet, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-10-21 kl. 22:30

Sluttid:
2020-10-22 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1305 driftstörningar - sida 103 av 131