Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstöning - Medspeech (Uppdatering 230621)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-22 22:00

Beräknat avslut

2023-06-29 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdatering 230621

Det har den senaste veckan testkörts ett skript (ett litet program), vilket justerar ljud-inställningarna på datorn så att man skall slippa det försämrade ljudet som beskrivs nedan. Resultatet har varit positivt.
Skriptet är nu utskickat till samtliga datorer av modellen Optiplex 7090.
För att skriptet skall kunna genomföra justeringen krävs att ingen är inloggad på den enskilda datorn under ca. 5 minuter.

Om du fortfarande upplever att ljudet är dåligt, gör följande:
1. Starta om datorn och avvakta med att logga in i 5 minuter. (Det räcker inte att bara "Logga ut", utan det är viktigt att välja "Starta om")
2. Logga in och prova igen. Om problem mot förmodan kvarstår, ber vi dig kontakta Servicedesk.

Bra att känna till:
Skriptet justerar bara inställningarna på de ljudenheter som är inkopplade för tillfället. Om man ansluter en ny ljudenhet senare, finns det en risk att den får fel inställningar. Man får då antingen följa instruktionen här nedan, under avsnittet "Påverkan", eller kontakta Servicedesk för hjälp.

Detta var det första steget för att komma tillrätta med problemet.
Inom IT & Digitalisering fortsätter nu arbetet med att finna en lösning så att man även skall kunna koppla in nya enheter utan att behöva drabbas av fel inställningar.

__________________________________________________________________________________________________________________

Omfattning:
Det har upptäckts två fel i Medspeech med försämrat ljud efter en större Windows uppdatering av Microsoft till version Windows 21H2.

Denna uppdatering lägger till nya ljud-alternativ som inte fanns innan och dessa är förvalda som standard.

Påverkan:
Kända modeller som påverkas är den stationära Optiplex 7090

Fel 1:
Fel där det blir en fördröjning i ljudet.
Detta avhjälps med bocka ur rutan "Aktivera förbättrat ljud".

Fel 2:
Ljudet är försämrat och upplevs burkigt.
Detta avhjälps med bocka ur rutan "Aktivera förbättrat ljud".
Man kan även behöva bocka i rutan för ”Disable all Enhancements” i ljudinställningarna.

Dessa ändringar når man via Inställningar/Ljud/Ljud på Kontrollpanelen

För Hallands sjukhus finns även en reservlösning för diktering som kan användas vid problem.

Driftavbrott - Websesam för förrådsartiklar och lagersystemet för centralförrådet

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-22 15:00

Beräknat avslut

2023-05-22 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2022.3.

Påverkan:
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken.

Starttid:
2023-05-22 kl. 17:00

Sluttid:
2023-05-22 kl. 20:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-22 13:50

Beräknat avslut

2023-05-24 06:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning

Inloggningsproblem, systemet går långsamt och användare kan bli utkastade.

Leverantören felsöker.

Uppdatering 1:

Ingen kyla på delar av HsV

Område

Fastighet

Start

2023-05-22 12:00

Beräknat avslut

2023-05-31 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Teknik och fastighet har just nu tekniska problem med att få igång kylan på nedan berörda byggnader. Arbete pågår för att återställa funktion.

Tänk på att använda solskydd så som persienner och vädra under natten för att få in kyla i lokalerna.
Se mer rutin Värmebölja patientanknutna vårdlokaler .

 

Påverkan:

1A      1B      1C      1D

2A      2B                 2D
3A      3B      3C      3D
4A      4B      4C      4D
5A      5B      5C      5D
Låghusdelen:
By 300251, Sjukgymnastiken
By 300521, Teknik och fastighet, Städ samt logistik.
By 300421, AVA (akutmottagningen)
By 300321, Röntgen (OBS! berör inte MR kamera)
By 300721, Bårhus, Städcentral.

 OBS 2C har egen kyla och berörs ej av denna driftstörning. 

Starttid:

2023-05-22 

Kontaktperson:

Ingvar Andersson

Jan Andersson

Driftstopp i Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-16 17:00

Beräknat avslut

2023-05-16 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören för Lifecare byter brandvägg

Påverkan:
Drifavbrott pågår några minuter och då kan inte Lifecare användas.

Starttid:
2023-05-16 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-16 kl. 19:30

Kontaktperson:
Helena Nord, Helena.Nord@regionhalland.se

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-16 16:00

Beräknat avslut

2023-05-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 16 maj genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller nya funktionaliteter, uppdateringar, rättningar och buggfixar

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:

    • Spärr av journal och Loggkontroll funktion blir egna behörigheter
    • Ny filtrering listan Mottagningens vacciner
    • Vaccinationer med okänd dos visas inte med dosnummer 1
    • Utskrifter förändras bl.a. för patienter med sekretess
    • Förtydligande när sammanslagning av patientidentitet skett

För mer information om innehållet i leveransen se: Leveransbesked-MittVaccin-230516.pdf (regionhalland.se)

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid

Starttid:
2023-05-16 kl. 18:00

Sluttid:
2023-05-17 kl. 01:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Planerat driftavbrott – Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-16 07:00

Beräknat avslut

2023-05-16 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerad produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering. Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte.

Starttid:
2023-05-16 kl. 09:00

Sluttid:
2023-05-16 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, Karoline.Koinberg@regionhalland.se, (010-47) 61909

Driftavbrott - Websesam för hjälpmedel och Sesam LMN

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-15 15:00

Beräknat avslut

2023-05-15 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2022.3

Påverkan:
Uppgradering av webbutiken för hjälpmedel, Websesam samt Sesam LMN.
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken och inga förskrivningar kan göras.
Uthoppstjänsten "Läkemedelsnära produkter" i vårdguidens e-tjänster kommer att vara dels eller helt otillgänglig under driftstoppet.

Starttid:
2023-05-15 kl. 17:00

Sluttid:
2023-05-15 kl. 20:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-15 08:50

Beräknat avslut

2023-05-15 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Störning i Webcert. Felsöks hos leverantör

Starttid

2023-05-15 10:35

Sluttid

Fritext

Kontaktperson

Karin Westholm

Oplanerat Driftstopp - Kliniks Kemi och Klinisk Mikrobiologi LVMS

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-15 08:06

Beräknat avslut

2023-05-15 12:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Oplanerat driftstopp

Driftavbrott labbsystem för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi LVMS

IT-systemet på Klinisk kemi och Klinisk Mikrobiologi är för närvarande ur drift. Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser. Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Under tiden driftstörningen pågår är vårt IT-system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat. Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Starttid

2023-05-15 10:06

Sluttid

Kontaktperson

Peter Hesselgren

1179 driftstörningar - sida 14 av 118