Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Kort servicefönster - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-14 12:00

Beräknat avslut

2022-12-14 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett kort servicefönster är planerat som påverkar Webcert utan något planerat avbrott.

Påverkan:
Det finns en liten förhöjd risk för störningar i Webcert.

Starttid:
2022-12-14 kl. 12:00​

Sluttid:
2022-12-14 kl. 12:30​

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Mattias.Karlsson@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-14 09:00

Beräknat avslut

2022-12-15 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Serviceunderhåll

Påverkan:
Under perioden 14/12 till15/12 utförs en servermigrering för Pascal. Arbetet är planerat att utförasmellan klockan 09 -16 respektive dag.
Kortvariga störningar i tjänsten kanförekomma under tiden då arbetet pågår.

Starttid:
2022-12-14 kl. 09:00

Sluttid:
2022-12-15 kl. 16:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott TeleQ (Uppgradering)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-13 22:00

Beräknat avslut

2022-12-14 03:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

TeleQ kommer ej att vara tillgängligt under uppgraderingstiden.

Påverkan:

Samtliga verksamheter som har TeleQ påverkas

Starttid:

2022-12-13 Kl.22:00

Sluttid:

2022-12-14 Kl.03:30

Kontaktperson:

Fredrik Rönnqvist, 035-13 90 02

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-13 20:00

Beräknat avslut

2022-12-13 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönster för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2022-12-13 kl. 20:00

Sluttid:
2022-12-13 kl. 22:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-13 19:30

Beräknat avslut

2022-12-13 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för release i e-tjänsterna på 1177, bl a tidbokningstjänst.

Påverkan:
Kl. 19.30 kommer e-tjänsterna på 1177 att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 23:59, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-12-13 kl. 19:30

Sluttid:
2022-12-13 kl. 23:59​

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-13 17:00

Beräknat avslut

2022-12-13 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönster i produktions miljön, LifeCare går att använda i läs läge.
Det kommer att vara störningar under arbetets gång.

Starttid:
2022-12-13 kl. 17.00​

Sluttid:
2022-12-13 kl. 21.00​

Kontaktperson:
Boel Göransson E-hälsa och invånartjänster 035-2416384

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Intrnätet

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-12 08:30

Beräknat avslut

2022-12-12 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Intranätet ligger nere. Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-11 19:00

Beräknat avslut

2022-12-11 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av underliggandekomponenter.

Påverkan:
Inloggade användare kommer att bli utloggade och behöva logga in igen. I övrigt ingen påverkan.

Starttid:
2022-12-11 kl. 19:00

Sluttid:
2022-12-11 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK IT, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Journalen (via nätet)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-08 08:00

Beräknat avslut

2022-12-08 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny version, Journalen 4.3.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret. Det gäller både Journalen för invånare och Journalen Admin.

Starttid:
2022-12-08 kl. 08:00​

Sluttid:
2022-12-08 kl. 14:00​

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-07 12:00

Beräknat avslut

2022-12-07 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-12-07 kl. 12:00

Sluttid:
2022-12-07 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

924 driftstörningar - sida 3 av 93

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>