Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Business Objects - NCS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-23 08:00

Beräknat avslut

2020-04-23 11:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Business Objects

Påverkan:
Problem vid laddning av data från NCS. Felsökning pågår.

Starttid:
2020-04-23 kl. 08.00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Carl Troff, 0768034984

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott e-recept och Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-22 23:00

Beräknat avslut

2020-04-23 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

eHälsomyndigheten utför tekniskt underhåll/prestandahöjande åtgärder inom sin tjänsteplattform. 

Påverkan:

Detta innebär driftstopp för samtliga tjänster inom eHälsomyndighetens tjänsteplattform t.ex. påverkas e-recept och Pascal.Under denna tidsperiod når inte e-recepten apoteken. Recept som skickas från NCS under denna tidsperiod, sänds till apotek när tjänsten återigen är i drift.

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - 1177 Personalverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-22 08:50

Beräknat avslut

2020-04-22 14:28

Uppdateringar -
 
Beskrivning

1177 personalverktyget kan vara problem att logga in samt att mottagningarna är märkta med röd triangel felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstopp - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-21 07:30

Beräknat avslut

2020-04-22 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

Driftstopp i Lifecare. Leverantören felsöker 

Gäller det att tidboken inte nås via Lifecare så går det att komma åt den via sidan för Trygg o effektiv på vårdgivarwebben där kommer de åt samma tidbok.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Business Objects - NCS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-20 10:00

Beräknat avslut

2020-04-21 07:36

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

på grund av NCS uppgradering har det varit problem med laddning av data från NCS. Ny laddning kommer ske den 21/4.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppdaterad 2020-04-21 Driftstörning - Uthopp från VAS till Webcert via VDI

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-16 14:15

Beräknat avslut

2020-04-21 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

2020-04-21
Felet är avhjälpt. Användare ska logga ut och in i en ny VDI-pool.

2020-04-16
Felsökning pågår.

Preliminärt kommer en lösning vara på plats under v 17.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Svårighet att starta system (applikation)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-16 08:30

Beräknat avslut

2020-04-30 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felet uppstår på grund av att hårddiskarna (C:) (på Region Hallands datorer) datorerna fylls.

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstopp NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-15 22:30

Beräknat avslut

2020-04-16 00:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Uppgradering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.11.4

 

Påverkan:

Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30. NCS läsmiljö kommer vara tillgängligt under stoppet, men även driftstoppsrutin ska följas.

 

Starttid:

2020-04-15 kl 22:30

Sluttid:

2020-04-15 kl. 00:30

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-15 19:00

Beräknat avslut

2020-04-15 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-04-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH 035-134944
Jan Hildén, MTH, 0340-481481


3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-Service, 035-136625

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, IT-behörigheter, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-15 12:30

Beräknat avslut

2020-04-15 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Serviceunderhåll av Pascal

Påverkan:
Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt var otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöva logga in igen. För innehåll se inera.se/Pascal.

Starttid:
2020-04-15 kl. 12:30

Sluttid:
2020-04-15 kl. 13:30

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

762 driftstörningar - sida 63 av 77