Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Sesam

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-16 10:20

Beräknat avslut

2022-11-16 11:16

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det en störning i Sesam2. Det gäller framförallt processer kopplade till individer.

Felsökning pågår.

Servicefönster - NPÖ (Nationell patientöversikt)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-15 09:30

Beräknat avslut

2022-11-17 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönster är planerade av leverantör under flera dagar då arbete kommer att pågå mellan 9:30-17:00.

Påverkan:
Kortvariga störningar i tjänsten förekomma och användare kan uppleva problem med inloggning i NPÖ. Om detta skulle inträffa, testa att logga in igen några minuter senare.

Starttid:
2022-11-15 kl. 09:30

Sluttid:
2022-11-17 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Medspeech - Utrullning av ny version

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-14 08:00

Beräknat avslut

2022-11-24 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 2022-11-17.
Utrullningen kommer att pågå en bit in i vecka 47.

Omfattning:
Under vecka 46 med start måndag morgon så kommer ny version  Medspeech 3.8.5 att rullas ut till hela verksamheten. Installationen kommer att ske när användare inte är inloggade på datorn.

För mer information se nyhet:

Påverkan:
Det finns en liten risk att avinstallation av föregående version och installation av ny version inte hinner bli klar innan användare loggar in. Skulle det inträffa behöver användare logga ut och vänta 5 minuter innan de loggar in igen.

Vid problem kontakta support och service: 010-476 19 00.

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-11 20:30

Beräknat avslut

2022-11-11 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Underhåll av MittVaccin

Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

 

Driftavbrott MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-10 20:30

Beräknat avslut

2022-11-11 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 10 november genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller nya funktionaliteter och buggfixar.
Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:

  • Ny vy för Överblickvacciner, visar nu fler än 4 givna doser
  • Val av riskgrupp vid Pneumokockvaccination enligt nytt nationellt vaccinationsprogram
  • Logg på vaccinprodukt (t.ex. Saldokorrigeringar, inleveranser) visas nu ihopfälld men kan expanderas
    Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2022-11-10 kl 20:30

Sluttid:
2022-11-11 kl 00:00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-10 17:00

Beräknat avslut

2022-11-10 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av Lifecare 4.21.

Påverkan:
Under servicefönstret är Lifecare inte tillgängligt för användare.

Starttid:
2022-11-10 kl. 17:00

Sluttid:
2022-11-10 kl. 19:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, Boel.Goransson@regionhalland.se

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-09 22:30

Beräknat avslut

2022-11-10 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott VAS 9/11

 

Den 9/11–2022 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 50. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:10 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 9/11-2022.

Starttid:
2022-11-09 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-10 ca. 02:00

Kontaktperson:

Niklas Persson, IT-Service, 0705-273315
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

 

Driftavbrott Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-09 12:00

Beräknat avslut

2022-11-09 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-11-09 kl. 12:00

Sluttid:
2022-11-09 kl. 13:30

Servicefönster -1177.se

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-08 18:00

Beräknat avslut

2022-11-09 14:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för byte av driftleverantör.

Påverkan:
Arbetet påbörjas tisdag kväll 8/11 då vi stänger möjligheten för 1177.se-redaktörer att logga in och göra ändringar av innehållet som visas på sajten. Denna aktivitet kan orsaka en kort störning i tjänsten i samband med omstart av servrar.

Vi räknar med att kunna genomföra bytet utan ytterligare påverkan för sajtens besökare. Redaktörsstoppet kommer att ligga kvar till dess att vi meddelar att servicefönstret stängts

Starttid:
2022-11-08 18:00

Sluttid:
2022-11-09 17:00

Uppdatering 1:

Lifecare - servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-08 17:00

Beräknat avslut

2022-11-08 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Det kommer att vara möjligt att använda Lifecare i läsläge under servicefönstret.

Starttid:
2022-11-08 17:00

Sluttid
2022-11-08 21:00

997 driftstörningar - sida 12 av 100