Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - 1177 vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-19 19:30

Beräknat avslut

2021-10-19 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Release i 1177 Vårdguidens e-tjänster- Realesen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rätta fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara att uppdateras. Varken vårdpersonal eller invånare kan vara inloggad i tjänsten.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - VAS RE14 utgående remisser samt lablistan LA7

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-19 09:00

Beräknat avslut

2021-10-19 11:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu dyker det upp felmeddelanden när man försöker skriva en remiss. Man kan komma förbi det genom att klicka OK.
Hjälper detta inte så kontakta support 010-4761900 ankn 61900 eller lägg ett ärende Servicedesk Plus
Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Stöd och behandling samt designverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-12 09:30

Beräknat avslut

2021-10-12 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version.
Releasen innehåller de nya invånarvyerna, vilket innebär att invånarna får ett nytt användargränssnitt som är tillgänglighetsanpassat.

Påverkan:
Det innebär att ingen kan vara inloggad och arbeta under denna tiden.
Anledningen att vi väljer att ha service fönster där ingen kan vara inloggad är för att underlätta för invånaren.

Starttid:
2021-10-12 kl. 09:30

Sluttid:
2021-10-12 kl. 11:30

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-11 20:00

Beräknat avslut

2021-10-11 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version av säkerhetstjänster som kan påverka NPÖ.

Påverkan:
Det kan bli störningar i NPÖ under servicefönstret.

Starttid:
2021-10-11 kl. 20:00

Sluttid:
2021-10-11 kl. 21:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE - Uppgradering av TeleQ 7/10 kl.22:00 - 8/10 kl.02:00

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-07 22:00

Beräknat avslut

2021-10-08 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

TeleQ kommer ej vara tillgängligt under uppgraderingstiden.

Uppgraderingen innefattar ingen visuellt förändrad funktionalitet för handläggare efter det att uppgraderingen är genomförd.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-07 18:00

Beräknat avslut

2021-10-07 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp Lifecare

Påverkan:
Driftstopp när leverantören uppdaterar Lifecare

Starttid:
2021-10-07 kl. 18:00

Sluttid:
2021-10-07 kl. 20:00

Kontaktperson:
Helena Nord, Objektspecialist SP, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-06 12:00

Beräknat avslut

2021-10-06 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-10-06 kl. 12:00

Sluttid:
2021-10-06 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-05 09:00

Beräknat avslut

2021-10-05 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll/produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet. Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.
Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:
2021-10-05 kl. 09:00

Sluttid:
2021-10-05 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Säkerhet och Identiteter, (010-47) 61909

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-30 08:00

Beräknat avslut

2021-09-30 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 3.13.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten att vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2021-09-30 kl. 08:00

Sluttid:
2021-09-30 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

BIRH Datalager/Business Objects - extra omladdning av VAS-data.

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-28 16:00

Beräknat avslut

2021-09-29 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
BIRH Datalager/Business Objects - extra omladdning av VAS-data.

Påverkan:
Datalagret behöver laddas om pga fel med Tillgänglighetsdata (Väntande) och viss VAS-information i datalagret/Business Objects kan bli missvisande.

Starttid:
2021-09-28 kl. 16:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

637 driftstörningar - sida 5 av 64

<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>