Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Auricula

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-23 18:00

Beräknat avslut

2020-04-23 18:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftavbrott Auricula

Påverkan:
Under tiden för driftstoppet kommer systemet inte vara tillgängligt och alla användare kommer att behöva spara och logga ut för att inte förlora uppgifter. Det kommer att visas ett meddelande inne i systemet som uppmanar användarna att logga ut. I de fall de inte loggar ut kommer de att loggas ut med risk för osparade uppgifter.

Starttid:
2020-04-23 kl. 18:00

Sluttid:
2020-04-23 kl. 18:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Business Objects - NCS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-23 08:00

Beräknat avslut

2020-04-23 11:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Business Objects

Påverkan:
Problem vid laddning av data från NCS. Felsökning pågår.

Starttid:
2020-04-23 kl. 08.00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Carl Troff, 0768034984

Driftavbrott e-recept och Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-22 23:00

Beräknat avslut

2020-04-23 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

eHälsomyndigheten utför tekniskt underhåll/prestandahöjande åtgärder inom sin tjänsteplattform. 

Påverkan:

Detta innebär driftstopp för samtliga tjänster inom eHälsomyndighetens tjänsteplattform t.ex. påverkas e-recept och Pascal.Under denna tidsperiod når inte e-recepten apoteken. Recept som skickas från NCS under denna tidsperiod, sänds till apotek när tjänsten återigen är i drift.

 

Driftstörning - 1177 Personalverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-22 08:50

Beräknat avslut

2020-04-22 14:28

Uppdateringar -
 
Beskrivning

1177 personalverktyget kan vara problem att logga in samt att mottagningarna är märkta med röd triangel felsökning pågår

Driftstopp - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-21 07:30

Beräknat avslut

2020-04-22 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

Driftstopp i Lifecare. Leverantören felsöker 

Gäller det att tidboken inte nås via Lifecare så går det att komma åt den via sidan för Trygg o effektiv på vårdgivarwebben där kommer de åt samma tidbok.

Driftstörning - Business Objects - NCS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-20 10:00

Beräknat avslut

2020-04-21 07:36

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

på grund av NCS uppgradering har det varit problem med laddning av data från NCS. Ny laddning kommer ske den 21/4.

Uppdaterad 2020-04-21 Driftstörning - Uthopp från VAS till Webcert via VDI

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-16 14:15

Beräknat avslut

2020-04-21 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

2020-04-21
Felet är avhjälpt. Användare ska logga ut och in i en ny VDI-pool.

2020-04-16
Felsökning pågår.

Preliminärt kommer en lösning vara på plats under v 17.

Driftstörning - Svårighet att starta system (applikation)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-16 08:30

Beräknat avslut

2020-04-30 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felet uppstår på grund av att hårddiskarna (C:) (på Region Hallands datorer) datorerna fylls.

Felsökning pågår

Driftstopp NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-15 22:30

Beräknat avslut

2020-04-16 00:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Uppgradering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.11.4

 

Påverkan:

Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30. NCS läsmiljö kommer vara tillgängligt under stoppet, men även driftstoppsrutin ska följas.

 

Starttid:

2020-04-15 kl 22:30

Sluttid:

2020-04-15 kl. 00:30

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-15 19:00

Beräknat avslut

2020-04-15 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-04-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH 035-134944
Jan Hildén, MTH, 0340-481481


3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-Service, 035-136625

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, IT-behörigheter, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

1342 driftstörningar - sida 120 av 135