Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Surfa externt

Område

IT/Telefoni

Start

2020-07-09 10:00

Beräknat avslut

2020-07-09 10:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Påverkar bla O365 Teams mfl, mail, TeleQ

Akut driftavbrott VAS ikväll 23:00 - OBS tidpunkt ändrad

Område

IT/Telefoni

Start

2020-07-02 23:00

Beräknat avslut

2020-07-02 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Akut driftavbrott VAS ikväll 23:00 - OBS tidpunkt ändrad

Pga ett akut problem i VAS så måste VAS startas om ikväll klockan 23:00. Det blir ett kort avbrott på max 30 minuter utan läskopia.

Omfattning: VAS och de system som öppnas från VAS omfattas av driftavbrottet.

Påverkan: Det går inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS, t ex NCS och Aweria, under driftstoppet.

Driftstoppsrutiner ska förberedas och användas vid behov. Utskrift aktuella ordinationer Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS

Starttid: 2020-07-02 kl. 23:00

Sluttid: 2020-07-02 ca 23:30

Kontaktperson: Karin Westholm, IT-Service, 0340-58 02 95

Driftavbrott - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-27 06:00

Beräknat avslut

2020-06-27 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantör kommer att stänga ner eFrikort för att förbereda databasen inför ny struktur.

Påverkan:
Detta innebär att eFrikort kommer bli helt otillgängligt (Både webbapplikation och integrationer kommer tappa kontakt med eFrikort) under servicefönstret. Efterregistreringar kommer därför att vara nödvändiga för besök som registreras i VAS under servicefönstret.
Troligtvis kommer inte servicefönstret ta 6 timmar utan mest troligtvis 3 timmar.
Leverantör planerar in extra timmar för att kunna utföra "rollback" om något fel skulle inträffa.
Servicefönstret kommer endast förbereda databasen för ny struktur, d.v.s. det blir ingen ändring eller ny version i eFrikort.

Starttid:
2020-06-27 kl. 06:00

Sluttid:
2020-06-27 kl. 12:00

 

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-24 17:00

Beräknat avslut

2020-06-24 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstörning i Lifecare

Påverkan:
Leverantören för Lifecare ska göra ett brandväggsbyte i Lifecare.
Under delar av tiden kommer tjänsterna att vara helt otillgängliga.
Personer som är inloggade i Lifecare SP innan arbetet startar kommer inte påverkas.
Inloggning kan ske när brandväggsbytet är klart.

Starttid:
2020-06-24 kl. 17:00

Sluttid:
2020-06-24 kl. 23:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Uppgradering av Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-24 13:00

Beräknat avslut

2020-06-24 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen.

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgradering.
Utvecklingssamtal kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2020-06-24 kl. 13.00

Sluttid:
2020-06-24 kl. 15.00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, RGS GAS, Pernilla.johansson@regionhalland.se

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-17 22:30

Beräknat avslut

2020-06-17 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-06-17 kl. 22:30

Sluttid:
2020-06-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-17 19:00

Beräknat avslut

2020-06-17 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-06-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

12)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Driftavbrott - Uppdatering av information på intranätet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-16 19:00

Beräknat avslut

2020-06-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Intranätet

Påverkan:
Intranätet kommer ej att vara tillgängligt

Starttid:
2020-06-16 kl. 19:00

Sluttid:
2020-06-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-Service, 035134791

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-16 12:00

Beräknat avslut

2020-06-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan uppleva problem att logga in i katalogen under tiden för servicefönstret. Förändringar skickas vidare till HSA och nätverks-AD först när servicefönstret är avslutat.
Befintliga uppgifter påverkas inte.

Starttid:
2020-06-16 kl. 12:00

Sluttid:
2020-06-16 kl. 13:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, RGS Verksamhetsstöd IT, 010-4761909

Driftstörning: Internet/Sjunet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-15 18:00

Beräknat avslut

2020-06-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av brandväggar

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet/sjunet påverkas.
Under tiden uppdateringen pågår kan man uppleva några sekunders avbrott i nätverkstrafiken mot internt/sjunet.

Starttid:
2020-06-15 kl. 18:00

Sluttid:
2020-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

1343 driftstörningar - sida 115 av 135