Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Business Objects och QlikView

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-02 07:30

Beräknat avslut

2020-11-02 12:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects och QlikView  

Påverkan:

Laddning av data från VAS har inte fungerat. Felsökning pågår.

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Extrainsatt Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-29 16:00

Beräknat avslut

2020-10-29 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En rättning i 1177 Vårdguidens e-tjänster är planerad av leverantör.

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 16:30, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-10-29 kl. 16:00

Sluttid:
2020-10-29 kl. 16:30

Kontaktperson:
Boel Göransson, RGS IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-28 14:30

Beräknat avslut

2020-10-28 15:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Leverantör för tjänsten har störningar i sitt nätverk 

Påverkan:

Tjänsten är svår att nå eller onåbar.

Felsökning pågår hos leverantör.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-27 17:00

Beräknat avslut

2020-10-27 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release. Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts.
I servicefönstret driftsätts release ETJ_R20.06 & ETA_R20.06

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår. (att notera: Denna release blev flyttad från föregående vecka).

Starttid:
2020-10-27 kl. 17:00

Sluttid:
2020-10-27 kl. 20:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-21 22:30

Beräknat avslut

2020-10-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.11.6

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS kan inte nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00. NCS läsmiljö kommer vara tillgängligt under stoppet, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-10-21 kl. 22:30

Sluttid:
2020-10-22 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-21 19:00

Beräknat avslut

2020-10-21 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

12)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - SITHS - Går inte att ge ut SITHS reservkort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-20 21:00

Beräknat avslut

2020-10-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera uppgraderar SITHS CA. Alla system som kräver SITHS-kortsinloggning.

Påverkan:
SITHS admin kommer inte vara tillgängligt och därmed går det inte att ge ut reservkort.

Starttid:
2020-10-20 kl 21:00

Sluttid:
2020-10-20 kl 23:00

Kontaktperson:
Magnus Öberg, Verksamhetsstöd IT, 035 - 13 48 35

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-20 17:00

Beräknat avslut

2020-10-20 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En ny Release av 1177 Vårdguidens e-tjänster som innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-10-20 kl. 17:00

Sluttid:
2020-10-20 kl. 20:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-20 12:00

Beräknat avslut

2020-10-20 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2020-10-20 kl. 12:00

Sluttid:
2020-10-20 kl. 13:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-19 13:55

Beräknat avslut

2020-10-19 14:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Driftstörning på nationell nivå 

Påverkan:

Kommer inte åt tjänsten, felsökning pågår

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1320 driftstörningar - sida 105 av 132