Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-21 19:00

Beräknat avslut

2022-09-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-09-21 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-09-21 kl. 19:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-09-21 kl. 19:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-09-21 kl. 22:30

Sluttid:
2022-09-21 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-09-21 kl. 20:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-09-21 kl. 20:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-09-21 kl. 19:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-09-21 kl. 19:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-09-21 kl. 19:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-09-21 kl. 19:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-09-21 kl. 19:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-09-21 kl. 19:00

Sluttid:
2022-09-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftstopp - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-20 20:15

Beräknat avslut

2022-09-20 21:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstoppet görs för att korrigera och rätta buggar som uppkom vid releasen 15/9.

Innehåll bl.a.

  • Bokningar ligger kvar som blå trots att patienten är vaccinerad
  • Utskrift av bokningar fungerar ej
  • Problem vid schemaritning för resurs saknas


Påverkan:

Under driftstoppet så går inte systemet att använda – Reservrutin får tillämpas.

Starttid:
2022-09-20 kl. 20:15

Sluttid:
2022-09-20 kl. 21:15

Kontaktperson:

Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstörning - Inloggning med SITHS-kort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-20 07:00

Beräknat avslut

2022-10-05 16:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår

Driftstörning - VDI

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-19 07:00

Beräknat avslut

2022-09-19 07:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det går inte att logga in via VDI för tillfället. Felsökning pågår

Driftstörning - Mobil självincheckning

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-16 14:29

Beräknat avslut

2022-09-19 08:35

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-16 14:05

Beräknat avslut

2022-09-19 08:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inloggningsproblem

Driftstörning - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-16 09:37

Beräknat avslut

2022-09-16 13:19

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Systemet är segt och felsökning pågår

Driftavbrott – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-15 20:30

Beräknat avslut

2022-09-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 15 september genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:
– Ny förbättrad tidbok, utgår från öppnade tider i stället för blockeringar.
– Förändring av patientuppgifter vid Skapa ny kund med reservnummer.
– Behörighetsroller för sjuksköterskor får tydligare namnsättning.

– Vårdgivare visas vid utskrift av vaccinationslista.

För ytterligare beskrivning se Leveransbesked 2022-09-15
informationssidan för MittVaccin finns mer övergripande information om systemet.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Även onlinebokningen kommer vara stängd.

Starttid:
2022-09-15 kl. 20:30

Sluttid:
2022-09-16 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-15 17:30

Beräknat avslut

2022-09-15 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av underliggandekomponenter.

Påverkan:
Användare kan uppleva korta avbrott just när uppdateringen sker. I övrigt ingen påverkan.

Starttid:
2022-09-15 kl. 17:30

Sluttid:
2022-09-15 kl. 18:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK Läkemedels- och journaltjänster , 0340-580293

Uppdaterad 10:49 Driftstörning - eHälsomyndighetens tjänster som tex Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-15 10:20

Beräknat avslut

2022-09-15 11:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 10:49

Det går för närvarande inte att förskriva eller expediera e-recept. Vi har identifierat felet och arbetar med en rättning. Felet påverkar även myndighetens övriga tjänster förutom covidbevis. Mer information kommer.

 

Felsökning pågår hos extern leverantör

904 driftstörningar - sida 8 av 91

<< < 5 6 7 8 9 10 11 > >>