Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 18:00

Beräknat avslut

2020-12-08 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release.

Påverkan:
Tjänsten kommer ej att vara tillgänglig under servicefönstret.
Release notes finns tillgängliga på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/568688847/December+2020​

Starttid:
2020-12-08 kl. 18:00

Sluttid:
2020-12-08 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 10:00

Beräknat avslut

2020-12-09 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Det kan vara problem att nå NPÖ för tillfället.

Starttid:
2020-11-08 kl. 10:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-07 20:00

Beräknat avslut

2020-12-07 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i tjänsten och efterregistreringar kan bli nödvändiga.

Starttid:
2020-12-07 kl. 20:00

Sluttid:
2020-12-07 kl. 21:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-07 09:00

Beräknat avslut

2020-12-07 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Driftstörning i Lifecare

 

Påverkan:

Driftstörning i Lifecare

Länk till den gemensamma tidbioen https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ztlcAASOqAxS4qO7g1sjgQAAqL8uyxiyIYQFlx7qu08/edit?usp=sharing

Länk till driftstoppsrutinen http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/B215C3E0-8CCA-49E3-9759-850D2D4E9977

 

Driftstörning -Sjukresa Intyg, Itrip och Master-kopplingen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-07 08:00

Beräknat avslut

2020-12-07 14:47

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

Befolknings slagning emot befolkning register fungerar ej 

 Driftstoppsrutiner ska användas

Driftavbrott - Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-02 11:00

Beräknat avslut

2020-12-02 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgradering. Det innebär bland annat att kurskatalogen och digital utbildningar är inte är tillgänglig samt att utvecklingssamtal inte kan genomföras i systemet.

Starttid:
2020-12-02 kl. 11:00

Sluttid:
2020-12-02 kl. 17.00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, GAS, Pernilla.johansson@regionhalland.se

Driftstörning 1177 problem i flera tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-02 08:15

Beräknat avslut

2020-12-04 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning: 1177 personalverktyg(administrera e-tjänster)

Påverkan: Det är problem med seghet och det kommer felmeddelanden om kommunikation. Felsökning pågår

Kontaktperson: Karin Westholm RGS VS Systemförv IT

Just nu kan det vara problem att logga in i personalverktyget och att komma åt sina mottagningar. Felsökning pågår.

Kontaktperson: Karin Westholm RGS VS Systemförv IT

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-01 17:00

Beräknat avslut

2020-12-01 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för en ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-12-01 kl. 17:00

Sluttid:
2020-12-01 kl. 20:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftstörning - IT system på Klinsik Kemi samt Mikrobiologi

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-01 16:00

Beräknat avslut

2020-12-03 00:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

IT-systemet på Klinisk kemi och Mikrobiologi är för närvarande ur drift.

Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör.

Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.

Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Under tiden driftstörningen pågår är vårt system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat från vårt IT-system.

Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Meddelande läggs ut på intranätet när systemet åter är i drift och

Driftstoppsrutiner upphör.

Uppdatering 1:

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-01 12:00

Beräknat avslut

2020-12-01 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2020-12-01 kl. 12:00

Sluttid:
2020-12-01 kl. 13:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

1343 driftstörningar - sida 102 av 135