Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-26 20:15

Beräknat avslut

2020-11-26 21:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i tjänsten och efterregistreringar kan bli nödvändiga.

Starttid:
2020-11-26 kl. 20:15

Sluttid:
2020-11-26 kl. 21:15

Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - IP-telefoni Ätstörningsmottagningen i Halmstad

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-26 09:30

Beräknat avslut

2020-11-26 13:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkar inkommande och utgående samtal. Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-26 08:00

Beräknat avslut

2020-11-26 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version: NPÖ 3.10.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer det förekomma störningar i tjänsten.

Starttid:
2020-11-26 kl. 08:00

Sluttid:
2020-11-26 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstopp - Nätverken RHMobil, Skolnät, Region Halland Guest och Hemgranskning

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-25 08:00

Beräknat avslut

2020-11-25 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

RHMobil, Skolnät, Region Halland Guest och Hemgranskning har inget internet.

Felsökning med leverantören pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - e-recept

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-25 06:30

Beräknat avslut

2020-11-25 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
eHälsomyndigheten driftsätter en ny release.

Påverkan:
Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

Starttid:
2020-11-25 kl. 06:30

Sluttid:
2020-11-25 kl. 08:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-23 10:40

Beräknat avslut

2020-11-23 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörning i LifeCare.

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppgradering av Pascal till version 2.5

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-22 20:00

Beräknat avslut

2020-11-22 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
De största förändringarna i den nya versionen av Pascal är att amnings- och graviditetsvarningar hämtas från Janusmed istället för från FASS. Förutom det så finns det nu möjlighet att ange ytterligare ett telefonnummer i patientens kontaktinformation.

Mer information om innehållet i leveransen finns här: Nyheter i Pascal 2.5.pdf

Påverkan:
Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöver då logga in igen.
För mer information om se: Produktionssättning av Pascal 2.5

Starttid:
2020-11-22 kl. 20:00

Sluttid:
2020-11-22 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RGS IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-21 21:00

Beräknat avslut

2020-11-22 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i tjänsten och efterregistreringar kan bli nödvändiga.

Starttid:
2020-11-21 kl. 21:00

Sluttid:
2020-11-22 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-18 22:30

Beräknat avslut

2020-11-18 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-11-18 kl. 22:30

Sluttid:
2020-11-18 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-18 19:00

Beräknat avslut

2020-11-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-11-18 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)

Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

2)
INSTÄLLT!   Utskrifter (Cirrato/Follow me Print)

Åtgärden inställd och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen – driftstopp Sectra HSH HSV HSK

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

12)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1305 driftstörningar - sida 101 av 131