Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Planerat driftavbrott – Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-21 12:00

Beräknat avslut

2024-05-21 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönstret i plattformen innebär att man lanserar de nya personalvyerna i både produktionsmiljö och utbildningsmiljö.
För att förbereda dig på nya utseendet ta del av informationen Genomgång av nya personalvyer för Stöd och behandling 2024 - Öppen info: 1177 stöd och behandling - Confluence (atlassian.net)

Påverkan:
Man kommer INTE att kunna arbeta i stöd och behandling under servicefönstret.

Starttid:
2024-05-21 kl. 12:00

Sluttid:
2024-05-21 kl. 17:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånartjänster, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – 1177 Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-21 12:00

Beräknat avslut

2024-05-21 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören driftsätter nya personalvyer i Stöd och behandling.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kan inga användare vara inne och jobba i tjänsten. Servicefönstret kan komma att avslutas i förtid.

Starttid:
2024-05-21 kl. 12:00

Sluttid:
2024-05-21 kl. 17:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott - AKnet

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-20 17:00

Beräknat avslut

2024-05-20 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 20 maj genomförs en uppgradering av AKnet. Versionen innehåller nya funktionaliteter, uppdateringar, rättningar och buggfixar

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:

  • Olika förbättringar vid utskrifter
  • Nya behörighetsroller, Rapportuttag och loggkontroll
  • Förbättring förhandsgranskning doseringsmeddelande
  • Förbättring vid sortering av listor
  • Förändrad layout i listvyn
  • Varningsmeddelande vid ändring av indikation

Länk till Leveransbesked 240520

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer AKnet vara otillgängligt.

Starttid
2024-05-20 kl. 17:00

Sluttid
2024-05-20 kl. 19:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, 070-1821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – Synken till och från Hallandskatalogen tillfälligt stoppad

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-20 15:00

Beräknat avslut

2024-05-20 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Vi förbereder Hallandskatalogens produktionsmiljö för migrering till den nya HSA-plattformen. Detta innebär att synken tillfälligt behöver stoppas.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan arbeta i Hallandskatalogen som vanligt under synkstoppet och befintlig information påverkas inte. Däremot kommer ny information i Hallandskatalogen inte att skickas vidare till andra system, så som HSA och Nätverks-AD, under stoppet. Informationen skickas automatiskt när synken startas igen.

Starttid:
2024-05-20 kl. 15:00

Sluttid:
2024-05-20 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Applikationer för regional utveckling, Karoline.Koinberg@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – Cosmic Acceptanstest-miljö

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-20 00:00

Beräknat avslut

2024-05-24 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Cosmic Acceptanstest-miljö uppgraderas till version 1.5 under vecka 21.

Påverkan:
Miljön kommer att vara stängd den 20:e tom. 21:e maj.
Resten av veckan är miljön öppen, men mindre störningar kan förekomma.

Starttid:
2024-05-20 kl. 00:00

Sluttid:
2024-05-24 kl. 17:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-16 09:00

Beräknat avslut

2024-05-16 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Kompetensportalen

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgraderingen.
Utvecklingssamtal och utbildningar kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2024-05-16 kl. 09:00

Sluttid:
2024-05-16 kl. 11:00

Kontaktperson:
Irene Arnerlind, ITD, Applikationer för interna stödsystem, irene.arnerlind@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-15 19:00

Beräknat avslut

2024-05-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Servicefönster  2024-05-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
BizTalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.
En större CU uppdatering av BizTalk behöver göras vilket innebär ett TOTALSTOPP i hela BizTalkflödet.

Påverkan:
All kommunikation genom BizTalks miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
För er som har kritiska flöden medför det att manuella rutiner måste tillämpas från kl. 19:00 och i ca. 3-4 timmar framåt.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i BizTalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i BizTalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin: Röntgen - driftstopp remisser VAS till Sectra RIS (Rontgen_driftstopp_remisser_VAS_Sectra_RIS.pdf)

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl. 19:00 och som längst till kl. 23:00.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl. 19:00 och som längst till kl. 23:00.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl. 19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, Digital Arbetsplats & Plattformar (IT-service), 073-302 95 22

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2024-05-15 kl. 22:30

Sluttid:
2024-05-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2024-05-15 kl. 20:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2024-05-15 kl. 20:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

10)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

13)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-05-15 kl. 19:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Oplanerat driftstörning – Rådgivningsstödet

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-15 14:00

Beräknat avslut

2024-05-15 14:13

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Problem med åtkomst till rådgivningsstödet. Leverantör felsöker.

Påverkan

Starttid

2024-05-15 14:00

Sluttid

2024-05-15 14:13

Kontaktperson

Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-15 12:00

Beräknat avslut

2024-05-15 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera.
För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2024-05-15 kl. 12:00

Sluttid:
2024-05-15 kl. 13:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK ITD, 0701-821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-14 17:00

Beräknat avslut

2024-05-14 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat i Lifecare.

Påverkan:
Lifecare kommer vara nedstängt under servicefönster.

Starttid:
2024-05-14 kl. 17:00

Sluttid:
2024-05-14 kl. 21:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 5 av 133

<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>