Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

HSV - Skarpa prov (s.k. totalprov - Reservkraft

Område

Fastighet

Start

2019-12-03 07:30

Beräknat avslut

2019-12-03 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Utförs 4ggr/år

De skarpa proven startar 07:30 med totalavbrott och efter ~20 sekunder spänningssätts det prioriterade nätet. Efter ytterligare ~50 sekunder matas även det oprioriterade nätet av reservkraft. Återgången vid proven skall vara avbrottsfri och ger normalt ej "blink".

Påminnelse/meddelande kommer att lämnas före de skarpa proven.

HSK – Reservkraftsprov

Område

Fastighet

Start

2019-12-02 06:30

Beräknat avslut

2019-12-02 07:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Provet startar 06:30 med ett kort avbrott på det prioriterade elnätet (el-uttag märkta med röd skylt)
och pågår till 07:45 med ett kort avbrott vid provets slut.

Endast det prioriterade nätet påverkas!

HSK – Brandlarmsprov

Område

Fastighet

Start

2019-11-22 09:00

Beräknat avslut

2019-11-22 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Brandlarmsprov kommer att ske hos verksamheter på Hallands sjukhus Kungsbacka kl.09:00-13:00.

Under provtiden är det viktigt att verksamheterna kontrollerar funktionen på brandlarmsanläggningarna avseende branddörrar, larmklockor, larmsirener samt texter på displayer inom vissa avdelningar.
Dessa prov är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet, samt är ett myndighetskrav.

23 driftstörningar - sida 3 av 3

<< < 1 2 3 > >>