Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-09 22:30

Beräknat avslut

2022-11-10 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott VAS 9/11

 

Den 9/11–2022 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 50. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:10 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 9/11-2022.

Starttid:
2022-11-09 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-10 ca. 02:00

Kontaktperson:

Niklas Persson, IT-Service, 0705-273315
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

 

Driftavbrott Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-09 12:00

Beräknat avslut

2022-11-09 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-11-09 kl. 12:00

Sluttid:
2022-11-09 kl. 13:30

Servicefönster -1177.se

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-08 18:00

Beräknat avslut

2022-11-09 14:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för byte av driftleverantör.

Påverkan:
Arbetet påbörjas tisdag kväll 8/11 då vi stänger möjligheten för 1177.se-redaktörer att logga in och göra ändringar av innehållet som visas på sajten. Denna aktivitet kan orsaka en kort störning i tjänsten i samband med omstart av servrar.

Vi räknar med att kunna genomföra bytet utan ytterligare påverkan för sajtens besökare. Redaktörsstoppet kommer att ligga kvar till dess att vi meddelar att servicefönstret stängts

Starttid:
2022-11-08 18:00

Sluttid:
2022-11-09 17:00

Uppdatering 1:

Lifecare - servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-08 17:00

Beräknat avslut

2022-11-08 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Det kommer att vara möjligt att använda Lifecare i läsläge under servicefönstret.

Starttid:
2022-11-08 17:00

Sluttid
2022-11-08 21:00

Driftstörning - NPÖ (Nationell Patientöversikt)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-08 11:00

Beräknat avslut

2022-11-08 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Det är för närvarande en störning i NPÖ.

Påverkan:
Användare kan uppleva problem med att söka upp vissa patienter.

Felsökning pågår.

Driftstörning- Forum

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-02 10:10

Beräknat avslut

2022-11-02 10:21

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Går inte att använda Forum just nu

Felsökning pågår

 

 

Driftstörning - SITHS-admin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-31 08:50

Beräknat avslut

2022-11-30 14:39

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Hantering av SITHS-kort såsom utlämning av reservkort och beställning av certifikat

Påverkan:

Sporadiska störningar

Servicefönster - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-27 10:00

Beräknat avslut

2022-10-27 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgängligunder servicefönstret.
Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar.Mer detaljerad releaseinformation finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/2951675953/Oktober+202

Starttid:
2022-10-27 kl. 10:00

Sluttid:
2022-10-27 kl. 14:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-27 08:00

Beräknat avslut

2022-10-27 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version av NPÖ, 4.2.7.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2022-10-27 kl. 08:00

Sluttid:
2022-10-27 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, 073-1432113

Driftstörning - Mobil självincheckning VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-26 10:00

Beräknat avslut

2022-10-27 07:39

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Det är för närvarande störningar i driften och självincheckningsapplikationen går inte att nå.

941 driftstörningar - sida 7 av 95

<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>