Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-20 22:30

Beräknat avslut

2021-01-20 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-01-20 kl. 22:30

Sluttid:
2021-01-20 kl. 23:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-20 19:00

Beräknat avslut

2021-01-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-01-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen – driftstopp Sectra HSH HSV HSK

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

12)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Avgrävd fiberkabel - Falkenberg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-20 14:55

Beräknat avslut

2021-01-20 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

En fiberkabel i Falkenberg har blivit avgrävd.

Påverkar BUP-mottagningen och Vuxenpsykiatrimottagningen i Falkenberg.

Driftavbrott - Medspeech

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-19 22:30

Beräknat avslut

2021-01-20 00:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat för att förbereda för en ny version av Medspeech som senare kommer att distribueras till användare.

Påverkan:
Under servicefönstret så kan och ska användare inte använda Medspeech och det är viktigt att nya diktat avslutas och sparas i god tid före servicefönstrets start.

Reservlösning som finns på Hallands sjukhus bör förberedas och användas vid behov.

Starttid:
2021-01-19 kl. 22:30

Sluttid:
2021-01-20 kl. 00:30

Kontaktperson:
Rasmus Axelssson, IT-Service, 0340-482389

Driftstörning Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-19 13:30

Beräknat avslut

2021-09-27 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Utbildningar startar inte utan användaren ser endast en blå skäm med en meny till vänster.
Alternativt till felet är att filmer i utbildningarna inte syns.

Troligen uppstår problemet i webbläsaren Chrome och Edge.
Det användaren kan göra är att kopiera länken och prova utbildningen i webbläsaren Explorer.

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-17 16:00

Beräknat avslut

2021-01-18 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Problem i Lifecare man kommer inte åt inneliggandelistan och inte inkomna meddelanden.
För att nå patienter skriv personnumret i sökfältet och jobba sedan med en patient i taget.

Starttid:
Pågående

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Helena Nord

Servicefönster - Säkerhetstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-16 13:00

Beräknat avslut

2021-01-16 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för nationella säkerhetstjänsters IDP.

Påverkan:
Det kan uppstå tillfälliga störningar som påverkar inloggning till flera nationella tjänster som t ex: NPÖ, Webcert och Pascal. Om problem uppstår vid inloggning så är det bara att försöka igen.

Starttid:
2021-01-16 kl. 13:00

Sluttid:
2021-01-16 kl. 15:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-13 09:20

Beräknat avslut

2021-01-14 07:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Problem att logga in i Lifecare.

Leverantören felsöker

LÖST - TeleQ - går inte att nå sidan

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-11 13:14

Beräknat avslut

2021-01-12 13:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Uppdatering 210112 kl 08:20
Driftstörningen är nu avhjälpt och det går bra att logga in via den vanliga länken igen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

För tillfället går det inte att nå vanliga sidan för TeleQ. Felanmälan är gjord till leverantör och felsökning pågår.

Logga in er via tillfällig länk under driftstörningen:

Uppdatering 1:

Driftstörning - Reservkortsapplikation

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-07 10:30

Beräknat avslut

2021-01-07 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det svårt att nå Reservkortsapplikationen.

Felsökning pågår.

1330 driftstörningar - sida 98 av 133