Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-13 12:00

Beräknat avslut

2020-05-13 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen.

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgradering.
Utvecklingssamtal kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2020-05-13 kl. 12:00

Sluttid:
2020-05-13 kl. 17:00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, RGS GAS, Pernilla.johansson@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 22:00

Beräknat avslut

2020-05-13 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete är planerat av leverantör som bla omfattar kapacitetshöjande åtgärder för att hantera den ökade lasten.

Påverkan:
Tjänsterna kommer ej vara tillgängliga några minuter under servicefönstrets första del. Observera att det under hela servicefönstret finns en förhöjd risk för instabilitet eller andra oförutsedda driftstörningar.

Starttid:
2020-05-12 kl. 22:00

Sluttid:
2020-05-12 kl. 24:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster 1177.se

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 22:00

Beräknat avslut

2020-05-13 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete är planerat av leverantör som bla omfattar kapacitetshöjande åtgärder för att hantera den ökade lasten.

Påverkan:
Tjänsterna kommer ej vara tillgängliga några minuter under servicefönstrets första del.  Observera att det under hela servicefönstret finns en förhöjd risk för instabilitet eller andra oförutsedda driftstörningar.

Starttid:
2020-05-12 kl. 22:00

Sluttid:
2020-05-12 kl. 24:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - RGS Webb

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 22:00

Beräknat avslut

2020-05-13 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete är planerat av leverantör som bla omfattar kapacitetshöjande åtgärder för att hantera den ökade lasten.

Påverkan:
Tjänsterna kommer ej vara tillgängliga några minuter under servicefönstrets första del.  Observera att det under hela servicefönstret finns en förhöjd risk för instabilitet eller andra oförutsedda driftstörningar.

Endast de kunder som har åtkomst till Rådgivningsstödet webb via internet kommer att drabbas av driftavbrottet. Rådgivningsstödet webb via Sjunet som används när man sitter på Region Hallands nät kommer att fungera som vanligt.

Starttid:
2020-05-12 kl. 22:00

Sluttid:
2020-05-12 kl. 24:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 09:00

Beräknat avslut

2020-05-12 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Klockan 17:00 - Hallandskatalogen är nu åter i drift som vanligt

---

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och nätverks-AD stängs ner för planerad produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte arbeta i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls via ärende till Servicedesk.
Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:
2020-05-12 kl. 09:00

Sluttid:
2020-05-12 kl. 19:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, RGS Verksamhetsstöd IT, 010-4761909

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Lifecare inloggning

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 07:45

Beräknat avslut

2020-05-12 08:22

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår hos leverantör.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Trådlöst nätverk på flera ställen inom regionen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-11 15:20

Beräknat avslut

2020-05-11 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott e-recept och Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-07 23:00

Beräknat avslut

2020-05-08 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
eHälsomyndigheten utför tekniskt underhåll/prestandahöjande åtgärder inom sin tjänsteplattform.

Påverkan:
Detta innebär driftstopp för samtliga tjänster inom eHälsomyndighetens tjänsteplattform t.ex. påverkas e-recept och Pascal. Under denna tidsperiod når inte e-recepten apoteken. Recept som skickas från NCS under denna tidsperiod, sänds till apotek när tjänsten återigen är i drift.

Starttid:
2020-05-07 kl. 23:00

Sluttid:
2020-05-08 kl. 07:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppdaterad 08:15. Driftstörning - Nätverksförbindeleser i norra Halland

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-07 08:00

Beräknat avslut

2020-05-08 08:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 08:15.
Samtliga enheter har nu återfått nätverksförbindelse.
_______________________________________________________
Uppdaterad 07:15.
Följande enheter är utan nätverksförbindelse i nuläget.
Ungdomsmottagningen i Kungsbacka
Åsa VCTyvärr finns ingen prognos om när det kan vara löst

_______________________________________________________
Uppdaterad 16:00.
Följande enheter är utan nätverksförbindelse i nuläget.
Ungdomsmottagningen i Kungsbacka
Vallda VC
Åsa VC
Tyvärr finns ingen prognos om när det kan vara löst
____________________________________________________
Uppdaterad 12:30.
De flesta har nu återfått nätverksförbindelse.
Dock återstår Ungdomsmottagningen i Kungsbacka samt Vallda VC.
_________________________________________________
Påverkar ett flertal Vårdcentraler samt Ambulans och 1177 i Kungsbacka.
Felsökning pågår!

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning NPÖ-uthopp från VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-07 01:00

Beräknat avslut

2020-05-07 09:45

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Efter nattens VAS-driftsättning så fungerar inte uthoppet till NPÖ från VAS. Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 117 av 133