Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-15 19:00

Beräknat avslut

2022-06-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-06-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625


1)
Radiologi

Omfattning:
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen,  PCI)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 20:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 072-5881190

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-06-15 kl. 22:30

Sluttid:
2022-06-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-06-15 kl. 20:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-06-15 kl. 20:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

10)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

 

Omfattning:

Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

 

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

 

Starttid:

2022-06-15 19:00

 

Sluttid:

2022-06-15 20.00

 

Kontaktperson:

Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Patchning Trio

Omfattning:
Windowspatchning av Trioservrarna tillsammans med Telia

Påverkan:

60 min nertid för omstarter, flytt till backupsystem så borde inte märkas

 

Starttid:

2022-06-15 20:00

 

Sluttid:

2022-06-15 22.30

 

Kontaktperson:

Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

 

12)

Hallandskatalogen

 

Omfattning:

Windowspatchning och ev uppdatering firmware LTHAKMIM.

 

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

 

Starttid:

2022-06-15 19:00

 

Sluttid:

2022-06-15 20.00

 

Kontaktperson:

Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

 

13)

Beslutsstödssystem

 

Omfattning:

Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

 

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

 

Starttid:

2022-06-15 19:00

 

Sluttid:

2022-06-15 20.00

 

Kontaktperson:

Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

Driftavbrott - Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-15 16:00

Beräknat avslut

2022-06-15 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverans av vidareutvecklingsaktiviteter för GAS, avvikelser och diarie.

Påverkan:
Systemet är helt oåtkomligt under tidsperioden.

Starttid:
2022-06-15 kl. 16.00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 17.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD Verksamhetsstöd och applikationer, patrik.ingblom@regionhalland.se

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-14 19:30

Beräknat avslut

2022-06-14 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av en ny release 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den nya releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts.

Påverkan:
Kl. 19.30 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-06-14 kl. 19:30

Sluttid:
2022-06-14 kl. 22:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, 072-0842885

Driftavbrott - Carita

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-13 20:00

Beräknat avslut

2022-06-13 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat för Carita för leverans av ny version.

Påverkan:
Under servicefönstret går det inte att använda Carita.

Starttid:
2022-06-13 kl. 20:00

Sluttid:
2022-06-13 kl. 22:00

Kontaktperson:
Annicka Erlandsson, Verksamhetsstöd Folktandvården Halland, Närsjukvården Halland

TELE - störningar vid externa samtal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-09 12:00

Beräknat avslut

2022-06-09 16:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

För tillfället upplever vi störningar vid externa samtal. Samtal kopplas inte alt. bryts direkt. Upplever du störningar - gör ett försök om en stund igen. Det är inte totalstopp utan vissa samtal går fram. Felsökning pågår av leverantör.

Driftavbrott - VAS Uppdaterad Problem med läskopia

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-08 22:30

Beräknat avslut

2022-06-09 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdatering - Problem med läskopian vilket ger problem att nå sv54 (inneliggandelistan, Jo2,la7) felsökning pågår.

 

Den 8/6–2022 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 49. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:15 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt.
Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 8/6-2022.

Starttid:
2022-06-08 kl. 22:30

Sluttid:
2022-06-09 ca. 02:00

Kontaktperson:
Niklas Persson, IT-Service, 070-5273315

Driftstörning - KoBe

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-08 07:30

Beräknat avslut

2022-06-08 08:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Kobe går just nu inte att nå

Påverkan:

Beställning av SITHS-kort kan inte göras

 

Driftstörning - Provisio

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-07 10:20

Beräknat avslut

2022-06-07 10:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi har för närvarande störningar i Provisio.

 

Felsökning pågår!

Driftavbrott - Spirare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-03 11:34

Beräknat avslut

2022-06-03 16:04

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Uppdaterad 18:20 Hallandskatalogen - stopp i synken till AD och HSA

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-02 16:30

Beräknat avslut

2022-06-03 11:16

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 18:20

Synken har nu kört igenom, men problem kvarstår kring att skapa e-post med ändelsen @regionhalland.se.

Omfattning:

Synken mellan Hallandskatalogen och Region Hallands nätverksAD och nationella HSA-katalogen är ur funktion sedan lunchtid. Felsökning och rättning pågår.

 

Påverkan:

Förändrade och nya uppgifter skickas inte vidare som de ska. Befintliga uppgifter i AD eller HSA påverkas inte.

 

904 driftstörningar - sida 12 av 91